Последните макроикономически данни за България затвърждават устойчивата позитивна тенденция в страната. Тя продължава да следва тенденцията в случващото се в както в европейската, така и в световната икономика.

Икономиката на България забавя леко темпа си на растеж през второто тримесечие на годината до 3,4%. Това е най-слабото ускорение от същия период на 2015 година. Основен двигател продължава да е потреблението, следвано от инвестиции, докато нетният принос на износа отново е отрицателен. Забавянето е в унисон с данните за европейската икономика, чийто ръст се свива до 2,2% на годишна основа.

Българският БВП продължава да расте над средното в Европа, но по-бавно в сравнение с останалите държави от региона. За разлика от първото тримесечие на годината обаче през периода април-юни почти няма икономики от Централна и Източна Европа, които да ускоряват разрастването си. Изключение прави Словакия (3,9%).

Основният двигател на растежа продължава да е потреблението, което отчита ново ускорение. На тримесечна база ръстът е 1,8%, а на годишна – 4,7%. Инфлацията обаче също се ускорява – до 3,5%.

Заплатите обаче продължават да се увеличават – с почти 9% до 1119 лв. през второто тримесечие на годината. Ръстът е по-голям в обществения сектор, където през второто тримесечие на 2018 г. средното възнаграждение нараства с 9,6% и достига до 1155 лв.

Споделете