Колонката на: Интервюта

Интервюта
Наш приоритет е рационалното използване на ресурсите
От

Какво е значението на добивната промишленост за икономиката на България? Минерално-суровинната индустрия е една от добре развиващите се през последните години. В този отрасъл страната…

Интервюта
България има потенциал да се позиционира като лидер в минната индустрия
От

Какви са според Вас основните проблеми днес пред бизнеса у нас и конкретно пред добивната индустрия? Добивната индустрия понася немалко негативи, но да не забравяме,…

Интервюта
Добивната индустрията се развива в крак със световните модерни технологични решения
От

Какво е значението на добивната промишленост за икономиката на България? Миннодобивната промишленост има стратегическо значение за икономиката на страната. Тя е важен фактор за икономическа…