Колонката на: Статии

Статии
Добивната промишленост – икономическият отрасъл, който трябва да насърчаваме
От

Когато става въпрос за българската икономика, често добивната промишленост остава в сянката на икономически сектори като енергетика, строителство, финанси, информационни технологии и транспорт. За нея…

Статии
Как реално мините намаляват екологичното си въздействие?
От

Най-значимото въздействие на рудодобива върху околната среда се изразява в прякото унищожаване на живата природа и промяната на ландшафта на големи територии при изкопаването на…

Статии
Корпоративната социална отговорност на добивните компании в България
От

Минерално-суровинната индустрия е ключова за останалите сектори, защото създава ресурсите на съвременната икономика и гарантира енергийна независимост на страните. Наличието на подземни богатства в дадена…

Статии
Законодателните пречки пред добивната промишленост
От

Съгласно Конституцията на България, подземните богатства представляват изключителна държавна собственост. Един от начините за разработването на находища и добив на подземни богатства, предвиден в законодателство,…

1 2