Business Quarterly е общност от съмишленици и експерти.

Основна мисия:

– Бизнес климатът и макроикономическата среда у нас да стават все по-приветливи за инвестиции

– Частната собственост да бъде добре защитена

– Икономическият стандарт да расте постоянно и с високи темпове

За целта:

С голяма енергия и отдаденост нашият екип ще следи и анализира работата на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Стремежът ни е навреме да се хващат и “лекуват” вредните за успешния икономически процес практики, нагласи и тенденции.

В тази смела и трудна мисия ние не сме сами – разчитаме на вас за обратна връзка, сигнали и коментари.

Стараем се да поставяме дебата по същество, а “инструментите“, с които си служим, са нашите статии, семинари и медийни изяви.

Макар да има хора, които не се интересуват от икономика или политиката зад нея, тези две сфери със сигурност предопределят живота на всеки един от нас. Ето защо намираме, че това, което правим, е важно. И Ви благодарим за подкрепата!